BODÓ Mária: Kapcsolat ég és föld között
Kortárs képzőművészeti kiállítás Somorján, Remény, 2013

 

Miként értelmezi újra a kortárs képzőművészet a múlt szakrális látványvilágát? Miként tud kapcsolatot teremteni azokkal a képi emlékekkel, amelyek egykor magát a transzcendenst voltak hivatottak megjeleníteni? Miként tud egy kortárs képzőművész alkotása kapcsolatot teremteni az égi és a földi szféra között? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk, ha ellátogatunk Somorjára, az augusztus végén rendezett „DUNART.com” elnevezésű nemzetközi művésztábor kiállítására, amelynek immár hagyományőrző módon a 13. században épült helyi református templom adott otthont.

Az alkotótábort három évvel ezelőtt hozta létre MAYER Éva, somorjai származású, ma már Munkácsy-díjas képzőművész, akkor még elsősorban a Kárpát-medencei alkotók számára. A cél mindenekelőtt az volt, hogy különböző területekről érkező művészek „egymásra találjanak” és az egy hétig tartó közös alkotás során akár társadalmi, identitással kapcsolatos kulturális kérdéseket is megvitassanak. Persze, kizárólag a műveken keresztül. Idén augusztusban tizennyolc művész érkezett csallóközi kisvárosba, szerte a világból (többek között Macedóniából, Szlovéniából, sőt, az óceánon túlról, Amerikából is). A közös gondolkodásra, alkotásra invitáló cím a Transzvízió volt, a „feladat” pedig az, hogy az alkotók mélyedjenek el a román kori templom belső, szakrális világában, fogalmazzák újra freskódíszeit, és ki-ki saját nyelvén aktualizálja azok üzenetét. Hidat építve ezáltal a jelen és a múlt közé, átgondolva az ég és a föld kapcsolatát, és megsejtetve azt a világot, amely túl van a megismerés határán…

Megtekintve az elkészült alkotásokat, elidőzve egy-egy mű előtt, bátran kijelenthető, hogy a művészek komolyan vették a feladatot: az egy hét alatt számos elgondolkodtató munka született. Ilyen többek között MAJOROS Áron szobrászművész Lélektartó című alkotása is, amellyel a templomba való belépéskor szinte rögtön szembetaláljuk magunkat. Mintha egy könyvespolc lenne, csak épp sűrűn rakott polcokkal, belsejében pedig egy emberi alak sziluettje. Vagy a lelke? – kérdezhetnénk. És hogy lábánál és fejénél miért nyitott a figura? „Ez a vertikális nyitottság kapcsolatot enged az égi és földi szféra között, átjárhatja a teremtő fény, amitől megtisztul a test és a lélek”- tudjuk meg magától az alkotótól. GYENES Gábor Genezis című művében a vallás és a tudomány, a természetfeletti és az evilági realitás fonódik össze egymással. A felvidéki művész alkotásán távolról nézve DNS-molekulákat látunk. Ha közelebb megyünk, meglepődve tapasztalhatjuk: a DNS-molekulák spirális vonala a Biblia teremtéstörténetének szavaiból, mondataiból épül fel. És akkor még csak az alkotás első rétegénél járunk… Az első réteg mögött ugyanis még ott van a teremtő kéz, és a mindent megvilágító fény. Csupa szimbolikus mozzanat…

A lelkigyakorlatok visszatérő része a képmeditáció. A Transzvízió c. kiállítás erre bőven ad lehetőséget. El-elmélyedhetünk egy-egy alkotásban, miközben a 700 évvel ezelőtt épített templom falai közt lépegetünk…

Körbejárva a teret, láthatunk olyan alkotásokat, amelyek szorosabban, és a látogató számára is egyértelműen kötődtek magához az ihletett adó templomhoz, NÉMETH Marcell szobrászművész például a templom keresztboltozatát véste egy nagyméretű fémlapra, míg a macedón Reshat AMETI nonfiguratív festményei inkább expresszív színvilágukkal hatnak a befogadóra, tág teret engedve az értelmezésnek.

MAYERA Éva, a művésztelep alapítója maga is már számos alkalommal állított ki szakrális terekben: templomban, zsinagógában egyaránt. Ő miben látja e tér különlegességét? „Ha egy alkotás jó, a szakrális tér még inkább felerősíti, azonban ha valami rossz, akkor „összelapítja” – vallja. Megismerkedve a Dunart.com művésztelep munkájával, azt hiszem, nyugodtan állíthatjuk, október 31-én a Transzvízió c. kiállítás alkotásai igazán megerősödve hagyják el majd a somorjai református templomot…

Külön keretben:

A kiállításhoz jótékonysági akció is kapcsolódik – számos alkotás megvásárolható, a bevételt a szervezők egy hat éves, gerincvelő daganatban szenvedő kisfiú, Jablonkai Bendegúz gyógyítására ajánlották.

A Dunart.com művésztelep Transzvízió c. kiállítása október 31-ig látható a somorjai református templomban.