TOLNAY Imre: Belső utak találkozásai Somorján
Új Művészet, 2016. októberi szám

 

A DUNART.COM nemzetközi művésztelepet, mely idén hatodik alkalommal került megrendezésre a csallóközi Somorján (Šamorín, Szlovákia), 2011-ben alapította Mayer Éva somorjai származású, Munkácsy-díjas képzőművész Bárdos Gáborral, Somorja akkori polgármesterével és György András református lelkipásztorral. Az alkotótelep elnevezése a Duna és a kommunikáció szavak sajátos rövidítéséből ered, mely a szimpózium szellemiségét és céljai egy részét is jól kifejezi. Kontinensünk „legnemzetközibb” folyója, a tíz országon áthaladó Duna mint szimbólum, illetve a kapcsolatteremtés-kommunikáció-párbeszéd fontosságát hangsúlyozó szemléletbeli, szellemi közösségteremtés a művésztelep alapgondolata. A DUNART.COM jelentős, új értékteremtés Somorja történetében, mert a város első nemzetközi művésztelepe és egy kortárs képzőművészeti gyűjtemény létrehozása és gyarapítása is a célja. Kezdettől fogva jellemző rá a műfaji lehetőségek igen széles kínálata: jól felszerelt grafikai műhely és a festészeti, szobrászati, installációs tevékenységhez egyaránt biztosított feltételek, anyagok.

A művésztelep spirituális elhivatottságára is utal, hogy minden évben tematikus. Az első alkalommal a Hullámhossz, majd a Lélekmérleg, harmadik alkalommal pedig a Transzvízió címeket kapta a szimpózium. Ezeket a Lélekbázis, majd a Gondviselés hívószavak követték, az idei, hatodik alkotótalálkozás címe és témája pedig a Belső utakon. Részben a fentiekkel összefüggésben a DUNART.COM igazi szellemi műhellyé vált már a kezdetekkor: a kortárs felvidéki és hazai irodalmi-zenei élet jelentős, főleg fiatal képviselői gazdagítják előadásaikkal, koncertjeikkel a nyárvégi művésztelepek programját, de műhelybeszélgetésekkel, performanszokkal, gyerekfoglalkozásokkal is megszólítják az alkotókat és a helybélieket. A művésztelepek korábbi zárókiállításai az egyik „szellemi-szakrális holdudvarban”, a felvidéki gótika különlegességének számító, különös reneszánsz falfestményekkel büszkélkedő református templomban
voltak, a templom restaurálása miatt tavaly óta a Korona Udvar (volt katolikus kolostor) barokk stílusú kerengőjének romosan is inspiratív terében.

Az idei DUNART.COM művésztelepen a tematikára reflektálva a maga belső útjait kutatta és nyitotta meg tizennégy képzőművész a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. A Somorjára vezető utazás utáni belső utazások, az alkotás során szinte testet öltöttek Weöres Sándor gondolatai: „Önmagam beutazása a mindenség beutazása”. A művésztelepen nem először szerepelt a macedón Sergej ANDREJEVSKI, aki tüzes színekkel, expresszív felületkezeléssel, groteszk-drámai formavilággal jeleníti meg személyességgel telített, mitikus arcképcsarnokát, ha úgy tetszik, emberkertjét, míg lánya, VOSKRESIJA sötéten-drámaian derengő festői világot láttat. A Kölnből Somorjára hazalátogató BLAZSEK András az angol R. R. Rife 1938-as fénymikroszkópjának reprodukáló-elemző tanulmányozásából és annak hibalehetőségeit felfedve készítette legutóbbi munkáit, ezekből láttunk videórészleteket a Korona Udvarban.
A szlovákiai SZŰCS Gábor a líraiság, a misztikum és az expresszivitás posztmodern összhangját valósítja meg piktúrájában, az Amerikából (az Egyesült Államokból) jött Dick ROBERTS „mestersége címere” a lírai absztrakció, a szobrászként, festőként is ismert és elismert KOPASZ Tamás festményei pedig elmélyült zeneiségben és absztrakt-expresszionista gesztusokban fogantak.

HORVÁTH Ágnes a geometria és a festőiség letisztult és egyéni hangvételű társítását valósítja meg vásznain, MÁTYÁSI Péter megfakult fotók atmoszféráját árasztó képein a természeti és épített környezet, valamint az idő viszonylatának
hűvös, de intellektuális kutatását végzi, s közben a (jelen)lét és a hiány kérdéseit veti fel. MAYER Éva biblikus üzeneteket is hordozó, finoman rétegzett Lélek-tereiből mutatott be néhányat, MAJOROS Áron szobrász korábbi, anyag és szellem új olvasatait megnyitó figurái után most használati tárgyakat munkál meg, avat be (pl. gatter) szimbolikus médiummá téve őket. Ismerősen derengő kékes és zöldes enteriőröket készített a festő ESSE BÁNKI Ákos, a németországi Gerlinde PISTNER pedig absztrahált természeti mikrorészletekkel szólaltatja meg Az erdő hangjait. SIPOS Levente elsősorban képgrafikai eszköztárat felhasználó animációs munkájában szabad asszociációs motívumok jelennek meg egy fiktív belső térben, mely John Cage egy 1948-as darabja részletének újraálmodása (Re-dream).