TRANSZVÍZIÓ
DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep 2013

TRANSZVÍZIÓ

DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep 2013

A „DUNARTCOM” nemzetközi szimpózium harmadik alkalommal került megrendezésre, Somorja városában 2013.augusztus 17-25. között. Elnevezése a Duna és a kommunikáció szavak rövidítéséből ered. A szimpózium célja olyan kapcsolatok létrehozása, melyek szorgalmazzák a hazai és külföldi művészek találkozását, egymásra találását, együtt gondolkodását a tolerancia jegyében. Így a határok és korlátok megszűnnek alkotók és a közönség között, a művészeti műfajok által és között. A rendezvény lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a társadalmi problémák, identitással kapcsolatos kulturális kérdések egy szélesebb, kreatív közös alkotás során kerüljenek megvitatásra. A szimpózium további célja Somorja város és a Dunart.com képzőművészeti gyűjtemények megalapítása és gyarapítása volt, a kortárs művészek alkotásainak gyűjtése, a hagyományos megfogalmazásokon túl az újszerű médiumok alkalmazásáig, műfaji megkötés nélkül. Ezért a három év folyamán céltudatosan hívjuk meg a magyarországi és határontúli magyar művészeket, illetve más külföldi ország szakmailag elismert alkotóit. A művésztelep célja a kapcsolatteremtés a művésztársadalom tehetséges hazai és külföldi, már szakmailag elismert és feltörekvő fiatal képzőművészei között. A művésztelep célja szerint évről évre különböző korosztályokból állítja össze a résztvevők csoportját, mellyel a közvetlen vagy közvetett egymásra hatás, egymás munkamódszerének, gondolkodásának megfigyelése által, új szellemi közösséget kíván teremteni.

A szimpózium harmadik találkozójának tematikája: „TRANSZVÍZIÓ”

Fontos számunkra, hogy a művészek munkájuk által interaktívan bekapcsolódjanak Somorja város életébe, kommunikáljanak a közösséggel. Éppen ezért az idei művésztelep tematikája kapcsolódik a középkori
somorjai református templom épületének és szellemiségének újragondolásához, újrafogalmazásához. Valamint egyéni művészeti felfogásban a földi és az égi szféra kapcsolatának vizuális ábrázolásához.

“Világunkban nincs nagyobb kihívás, mint újraértelmezni a múlt szakrális látványvilágát. Köztudott, hogy a somorjai református templom freskói elsősorban nem esztétikai szempontok miatt kerültek az épület falaira. Sokkal inkább voltak hivatottak vezetni a középkori ember hitét, amely egyértelműen arra volt utalva, hogy a látvány által kerüljön közelebb Istenhez, a mennyei lényekhez – ahhoz a világhoz, ami e világon túli, tehát TRANSCENDENS. Napjainkra ezek az ábrázolások – elsősorban a református hit és világnézet biblikus alapjai miatt – pusztán esztétikai szereppel bírnak, ám ennek ellenére magukon hordozzák a középkori társadalom hitbéli szemszögét. Ennek köszönhetően egyszerre hordoznak felbecsülhetetlen eszmei és anyagi értéket, és egyszerre bírnak áhítatos súllyal korunk számára. Áldott teher, amit kötelességünk óvni, megfejteni, és 2013-ban a Dunart.com képzőművészeti szimpózium célul tűzte maga elé, hogy értő szándékkal érinti meg a somorjai református templom freskódíszeit. Hiszen az általuk hordozott üzenetet módunkban áll újragondolni, újrafogalmazni – aktualizálni, és a tervezett alkotások által egy transzcendens időkaput nyitni a mennyei szféra, a középkor és jelen világunk között.” (írta GYÖRGY András somorjai református lelkész a művésztelep koncepciójához)

A MŰVÉSZTELEP ALKOTÓI

A DUNARTCOM nemzetközi szimpózium harmadik alkalommal kerül megrendezésre Somorja városában. A művésztelep egyik célja a kapcsolatteremtés a művésztársadalom tehetséges hazai és külföldi, már szakmailag elismert és feltörekvő fiatal képzőművészei között, ahol egymás munkamódszerének, gondolkodásának megismerése által, új szellemi közösséget kívánunk teremteni.

Reshat AMETI (MK) festőművész 

Sergej ANDREEVSKI (MK) festőművész 

BOROSI Gábor (HU) zenész 

BLAHÓ Borbála (HU) grafikusművész

Stanislav BUBÁN (SK) festőművész

Klemen BRUN (SLO) festőművész

Dick ROBERTS (USA) festőművész

GYENES Gábor (SK) grafikusművész

MAJOROS Áron Zsolt (HU) szobrászművész 

MAYER Éva (SK) képzőművész 

NÉMETH Marcell (HU) szobrászművész

Andrej PAVLIČ (SL) festőművész 

PÉZMAN Andrea (SK) grafikusművész 

SZŐKE Erika (SK) képzőművész

SZTOJÁNOVITS Andrea (HU) médiaművész, vj

TOLNAY Imre (HU) grafikusművész

Pavol TRUBEN (SK) grafikusművész 

Gayle TUSTIN (USA) kerámiaművész 

A MŰVÉSZTELEP PROGRAMJAI

2013. 8. 19-én, 19:00-tól Reshat AMETI (MK) Sergej ANDREEVSKI (MK)
festőművészek önálló kiállítása a VMK Prohászka István termében, Szél u. 8., Somorja
Megnyitja: GYENES Gábor (SK) grafikusművész
Közreműködik: NÉMETH Imre (SK) előadóművész 
A kiállítás szeptember 1-ig látható. 

2013. 8. 23-án, 19:00-tól
SZALAY Zoltán író, az Irodalmi Szemle főszerkesztője
SZÁZ Pál író, az Irodalmi Szemle szerkesztője
„Weöres Sándor-est az Irodalmi Szemlével” című irodalmi estje
Helyszín: Somorjai református templom

2013. 8. 25-én, 19:00-tól a művésztelep kiállításának megnyitója: „TRANSZVÍZIÓ”
Helyszín: Somorjai református templom, Somorja
Megnyitja: SZEGEDY-MASZÁK Zsuzsanna (HU) művészettörténész
Közreműködnek:
MAYER József gordon előadóművész
CSALLÓ zenekar
SZTOJÁNOVITS Andrea vj, médiaművész, BOROSI Gábor zenés: CRYSTALSEALS LIVE ACT
A művésztelepen készült szponzor képekből befolyó összeget egy súlyosan beteg gyermek kezelésére ajánljuk fel. A kiállítás október 31-ig látható.