Kontempláció, DUNARTCOM gyűjteményes kiállítás a
MANK Galéria, 2022.10.12.-11.19

DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep
gyűjteményének válogatása
KONTEMPLÁCIÓ
A MANK Galériában bemutatásra kerülő „KONTEMPLÁCIÓ” című tárlat a DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep gyűjteményének válogatásából ad betekintést a transzcendenshez és a spiritualitáshoz kötődő alkotásainak szemléltetésével. A kontempláció szemlélődést, elmélkedést, elmélyedést jelent, a legegyszerűbb módja lehet annak, hogy a világot és önmagunkat megismerjük. A kontemplációban teljesen eggyé válhatunk a meditáció/imádság tárgyával, így a működését, legbelsőbb lényegét is megérthetjük általa. Ez az egyik leghatékonyabb megismerési technika, amit nem csak önmagunk, de élőlények, tárgyak és fogalmak megismerésére is alkalmazhatunk. A művészetek világában az alkotási folyamatok önmegvalósító gyakorlásának egyik legfőbb eszköze lehet. A kontempláció valójában egy tudatos kíváncsiság, kinyílás a megismerésre.
A DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep Somorja város első nemzetközi művésztelepe, amelyet 2011-ben alapított Mayer Éva DLA Munkácsy-díjas képzőművész. A művésztelep létrejöttét Mayer Éva családja mellett a város egykori polgármestere, Bárdos Gábor és a Somorjai Református Egyházközség támogatta. Jelenlegi fenntartói a DUNARTCOM egyesület, illetve a Hermész Német-Magyar Kulturális Egyesület.
A kelet-közép-európai térség különböző nemzetiségű népcsoportjainak évszázadokra visszanyúló közös múltja, kulturális öröksége alapvetően meghatározza a napjainkban is sokat kutatott és több szinten értelmezett identitással kapcsolatos kérdéseket. Mivel ezt a térséget a világ egyik legnemzetközibb folyója, a Somorja város határát is érintő Duna szeli át, az egyesület és a szimpózium a Duna és a kommunikáció (communication) szavak rövidítéséből eredő DUNARTCOM elnevezést kapta.
A DUNARTCOM egyesület legfőbb tevékenysége a DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep működtetése és szervezése. A szimpózium szakmai programján nyaranta egy tucat képzőművész vesz részt, ez alatt az időszak alatt kiállításokkal, koncertekkel, előadásokkal, szakmai prezentációkkal, workshopokkal, irodalmi estekkel és színházi előadásokkal várja a nagyközönséget is. Az egyesület a művésztelep szervezése mellett  oktatói- és kiadói tevékenységet is folytat.
A DUNARTCOM tevékenysége nemcsak a város történetében, de a felvidéki kulturális életben is értékteremtőnek számít, a hazai és nemzetközi szakma is számontartja jelenlétét. Az alkotótelepen készült alkotásokkal megalapították a művésztelep kortárs képzőművészeti gyűjteményét, amely évről-évre gyarapszik. Az elmúlt tizenegy év folyamán a szervezők céltudatosan hívtak meg elismert magyarországi és határon túli magyar művészeket, illetve külföldi alkotókat. A DUNARTCOM működése jelentős közösségformáló szerepén túl hatással van a helyi képzőművész-, zenész-, és író társadalomra is. 
Az elmúlt évtized folyamán a művésztelepre tizenhat országból közel százhatvan alkotó érkezett; ez idáig több mint ötvenöt szakmai program valósult meg. A meghívottak műfaji megkötés nélkül, de egy-egy tematika mentén alkothatnak, a hagyományos médiumokat alkalmazó képzőművészet mellett újszerű megfogalmazások, technikák és szemléletek is utat nyernek és találkoznak. A művésztelep éves tematikái leginkább szakrális jellegűek voltak, mint a Hullámhossz, Lélekmérleg, Transzvízió, Lélekbázis, Gondviselés, Belső utakon, Fényküszöb, Ereklye, Levitáció, Kontempláció vagy Időkapszula. A szakrális vagy transzcendenshez kötődő éves tematikák választása leginkább abból is fakad, hogy 2011-2013 között a művésztelep programjainak és záró kiállításának rendhagyó módon a somorjai 12. századi román- és gótikus kori református templom adott otthont. 2014 óta a művésztelep záró kiállítása pedig a somorjai Korona Udvar barokk katolikus kolostor kerengőjének inspiratív falai között valósulhat meg.

KONTEMPLÁCIÓ – DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep gyűjteményének válogatása